jmfs.net
当前位置:首页>>关于足子头字旁的字的资料>>

足子头字旁的字

趴 pā,趵 bào,bō, 趸 dǔn,趿 tā, kē, kuà, chěn,趺 fū, 趼 jiǎn,距 jù, qí,qì,跄 qiàng,qiāng, 跃 yuè,趾 zhǐ, yuè, bà, fāng, jué, 跋 bá,跛 bǒ, 跌 diē, dié, 跗 fú,fū,跏 jiā, 践 jiàn, jū, 跞 lì,luò,跑

足字旁的字 例如:踢、 跳、 蹲、 跑、 跨、 踩、 蹈、 跟、 跃、 路、 趴、 足、 跺、 踪、 躁、 跤、

10 趵 bào,bō 10 趸 dǔn 10 趿 tā 10 kē 10 kuà 11 chěn 11 趺 fū 11 趼 jiǎn 11 距 jù 11 qí,qì 11 跄 qiàng,qiāng 11 跃 yuè 11 趾 zhǐ 11 yuè 11 bà 11 fāng 11 jué 12 跋 bá 12 跛 bǒ 12 跌 diē 12 dié 12 跗 fú,fū 12 跏 jiā 12 践 jiàn

足zú "zu2"9趴pā "pa1"10趵bào "bao4" bō "bo1"10趸dǔn "dun3"10趿tā "ta1"10kē "ke1"10kuà "kua4" wù "wu4"11yuè "yue4"11趺fū "fu1"11趼jiǎn "jian3"11趾zhǐ "zhi3"11距jù "ju4"11跃yuè "yue4"11跄

有足字旁的字有哪些 跳 跑 踢 蹲 跃 蹈路 捉 跨 趴 踩 跟蹭 促 踏 踮 距 跺蹦 踪 躁 趾 跤 跌蹿 蹋 跚 蹊 跪 蹒跋 蹄 践 踱 蹬 躇跄 踉 蹂 躏 踌 踹 蹇 踣 踝 蹉 踵趸 跻 跷 跎 躅 蹙 跽 浞 踯 跖 躜 跫 蹑跆 蹯 踟

趾 趴 蹄 跻 踩 跺 跞 跃 跞 趺 跌 跣 跖 跟 跎 跄 跑 跆 趵 趵 跗 趼 迹 跤 跛 跞 路

1、趴【pā】:(1) 胸腹部向下卧倒. (2) 身体向前倚靠 .组词:趴伏,趴在桌上,趴下.2、趾【zhǐ】:(1)脚. (2)脚指头.(3)踪迹. 4.古同“址”.组词:趾高气扬,趾甲,趾骨,庶追芳趾.3、趿【tā】:(1)穿鞋只套上脚尖(拉”读轻声).(2)~拉儿板,拖鞋,只能套着脚尖没有后帮的鞋.组词:趿履,趿鞋,翕趿,踏趿,塌趿.4、跃【yuè】:跳的意思.组词:感跃,抟跃,搏跃,跳跃,迭跃.5、 【jū】:天寒筋脉抽搐,手足关节不能屈伸.组词:.6、跎 【tuó】:负重而行.组词:磨跎,蹉跎,跎背,跎蹉,乐跎跎,蹉跎自误,蹉跎日月.

有这些:足 zú, 趴 pā,趵 bào,bō, 趸 dǔn,趿 tā, kē, kuà, chěn,趺 fū, 趼 jiǎn,距 jù, qí,qì,跄 qiàng,qiāng, 跃 yuè,趾 zhǐ, yuè, bà, fāng, jué, 跋 bá,跛 bǒ, 跌 diē, dié, 跗 fú,fū,跏 jiā, 践 jiàn, j

足字旁的字有:跑,跳,踢,蹲,路 跖 ,跄,跆,趴,跃 踩,距,跃, 趺 , 趾, , , , 趼 , 跄, , , , 跏 , ,, 跆 跎, ,跌, ,

足 zú, 趴 pā, 趵 bào,bō, 趸 dǔn, 趿 tā, kē, kuà, chěn, 趺 fū, 趼 jiǎn, 距 jù, qí,qì, 跄 qiàng,qiāng, 跃 yuè, 趾 zhǐ, yuè, bà, fāng, jué, 跋 bá, 跛 bǒ, 跌 diē, dié, 跗 fú旦场测渡爻盗诧醛超互,fū, 跏 jiā, 践 jiàn, jū, 跞

lstd.net | sgdd.net | zdhh.net | 6769.net | sgdd.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com