jmfs.net
当前位置:首页>>关于做字怎么组词的资料>>

做字怎么组词

息息相关,关门大吉,吉祥如意,意味深长,长驱直入->入木三分->分文不取->取信于民->民怨沸腾 ->腾蛟起凤->凤毛济美->美女簪花->花说柳说->说黄道黑 ->黑灯瞎火->火光烛天->天壤悬隔->隔年皇历->历历可数 ->数白论黄->黄袍加身->身外之物->物换星移->移樽就教 ->教学相长->长年累月->月晕而风->风流倜傥->傥来之物 ->

做客 做作 做法 做事 做人 做派 做梦 做主 做旧 做东 做节 做工 做嘴 做伴 做声 做官 做家 做对 做寿 做斋 做手 做活 做大 做梗 做饭 做七 做媒 做亲 做戏 做功 做光 做脚 做局 做账 做势 做甚 做美 做馆 做庄 做弄 做市 做厂 做用 做意 做猜 做学 做夫 做

做字组词有哪些 :做主、 做事、 做工、 做法、 做人、 做作、 看做、 做声、 做派、 做媒、 做戏、 做东、 做寿、 做客、 做梦、 叫做、 定做、 当做、 做功、 承做、 做鬼、 做亲、 做伴、 做猜、 做脸、 做田、 做夫、 做弄、 做官、 唤做、 做忌、 做手、 做旧、 做局、 做品、 做美、 做馆、 胡做、 做翻、 做活

1.做事[zuò shì] 担任有固定的职务;工作 2.做工[zuò gōng] 干活;从事体力劳动 3.做人[zuò rén] 指待人接物 4.做作[zuò zuo] 装腔作势;故意做出某种表情、动作、姿态等 5.做亲[zuò qīn] 举行婚礼;男婚女嫁 6.做鬼[zuò guǐ] 做骗人的勾当,捣

做作 做作业

做[zuò] 1. 进行工作或活动:~活.~事.~工.~手脚(暗中进行安排).2. 写文:~诗.~文章.3. 制造:~衣服.4. 当,为:~人.~媒.~伴.~主.~客.看~.5. 装,扮:~作.~功.~派.6. 举行,举办:~寿.~礼拜.7. 用为:芦苇可以~造纸原料.8. 结成(关系):~亲.~朋友.

他学的象形字有很多可以做出来.

作文、工作、张作霖、操作系统、鬼作、作死、合作、光合作用、工作证、作茧自缚、作业本、文学作品、著作权法、家庭作业、作家、工作服、副作用、作业

你好!汉字 做 (字典、组词) 读音 zuò 部首 亻 笔画数 11 笔画 名称 撇、竖、横、竖、竖、横折、横、撇、横、撇、捺、 仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢.

zuò振~.工~.~息.~业.~乱.~案.~战.~弊.~梗.~祟.zuō~坊.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com