jmfs.net
当前位置:首页>>关于100道简便计算,及答案.的资料>>

100道简便计算,及答案.

300÷125÷8 =300÷(125×8) =300÷1000 =0.3 396-96-172-28 =(396-96)-(172+28) = 300-200 = 100 125*24 = 125*8*3 = 1000*3 = 3000 360÷24 =360÷6÷4 =60÷4 =15 240÷48 =240÷24÷2 =10÷2 =5 27+456+73 =(27+73)+456 =100+456 =556 24÷4+56÷4 =(24...

27+456+73 =(27+73)+456 =100+456 =556 24÷4+56÷4 =(24+56)÷4 =80÷4 =20 2.5×0.7×0.8 =(2.5×0.8)×0.7 =60×0.7 =42

300÷125÷8 =300÷(125×8) =300÷1000 =0.3 396-96-172-28 =(396-96)-(172+28) = 300-200 = 100 125*24 = 125*8*3 = 1000*3 = 3000 26*15 = (20+6)*15 = 20*15 + 6*15 = 300+90 =390 25*99*4 = 25*4*99 = 100*99 = 9900 250*32 = 250*4*8 =...

1. 0.4×125×25×0.8 =(0.4×25)×(125×0.8)=10×100=1000 2. 1.25×(8+10)=1.25×8+1.25×10 =10+12.5=22.5 3.9123-(123+8.8)=9123-123-8.8=9000-8.8=8991.2 4.1.24×8.3+8.3×1.76 =8.3×(1.24+1.76) =8.3×3=24.9 5.9999×1001=9999×(1000+1)=...

1.125*3+125*5+25*3+25 2.9999*3+101*11*(101-92) 3.(23/4-3/4)*(3*6+2) 4. 3/7 × 49/9 - 4/3 5. 8/9 × 15/36 + 1/27 6. 12× 5/6 – 2/9 ×3 7. 8× 5/4 + 1/4 8. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 9. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 10. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 11. 7/8 + (...

采纳一下吧 灰常感谢啦

*是乘号 /是除号 0.3*2.5*0.4 50*0.13*0.2 0.8*630*0.125 0.78*101 1.5*102 9.8*25 1.2*2.5+0.8*2.5 1.25*0.7*0.8 0.038*5*2.1 3.8+4.5+6.2 93/0.31/3 3.25-0.84-0.16 88*0.25*4 2.8*3.6+1.4*2.8 63*10.1 (3.2+0.128)/0.8 9.83*1.5+6.17*1.5 ...

一、口算下面各题。(23分) 10-2.65= 0.9×0.08= 528-349= 6+14.4= 24÷0.04= 12.34-2.3= 0÷3.8= 0.77+0.33= 7÷1.4= 67.5+0.25=7.2÷8×4= 5-1.4-1.6= 400÷125÷8= 1.9×4×0.5= 80×0.125= 3× = 6 6= 2 -( + )= 10 2= 3.2×7÷3....

遇到不会的题就上网找答案照抄,根本不想动脑筋,会让学生养成,在网上是问不到答案的哈 不思考的习惯,改正吧,多思考 做题不怕做错,就怕不思考

解析: 33×99+33 =33×(99+1) =33×100 =3300

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com