jmfs.net
当前位置:首页>>关于25×3.9+285 3÷0.3+0.3÷3 (1-2/3-1/4)乘1/5简便计算的资料>>

25×3.9+285 3÷0.3+0.3÷3 (1-2/3-1/4)乘1/5简便计算

0.25÷(-3/4)÷0.3x(-1+1/4)=1/4*4/3*10/3*3/4=1/3*10/4=5/6

0.3÷0.3*0.3÷0.3=(0.3÷0.3)*(0.3÷0.3)=1*1=1

(3 1)乘(3的平方 1)乘(3的4次方 1)乘(3的8次方 1)乘(3的16次方 1)-1 (3 1)(3-1)乘(3的平方 1)乘(3的4次方 1)乘(3的8次方 1)乘(3的16次方 1)-(3-1) =------------------------------------------------------------------------------- 3-1 (3的平方-1)乘(3的平方 1)乘

(25+3/4)÷1/4+1/4=(25+3/4)*4+1/4=25*4+3/4*4+1/4=100+3+1/4=103又1/4

3(2x+0.3)=3.9 2x+0.3=1.3 2x=1 x=0.5

229÷3-49÷3=(229-49)÷3=180÷3=60

1/2-1/3的差乘25%÷3/4简便计算1/2-1/3的差乘25%÷3/4=(1/2-1/3)*1/4*4/3=1/6*1/3=1/18

(3.9+0.24)÷0.3=(3.9+0.24)*10/3=13+8=21

(1)(-3)+(-9)=-3-9=-12;(2)(-4.7)+3.9=-0.8;(3) (-3 1 2 )-5 1 4 = -8 3 4 ;(4) (- 12 25 )÷(- 3 5 ) = - 12 25 *(- 5 3 ) = 4 5 ;(5) (-3)* 5 6 *(- 9 5 )*(- 1 4 ) =- 5 2 * 9 5 * 1 4 = - 9 8 ;(6) -2.5÷ 5 8 *(- 1 4 ) = 5 2 * 8 5 * 1 4 =1.

(1)( 9.25+ 0.3*33-1.99)÷2.5 =(9.25+9.9-1.99)÷2.5 =17.16÷2.5 =6.864 (2)(5.7*1.2+1.2*4.3)*2.5 =(5.7+4.3)*1.2*2.5 =10*1.2*2.5 =30 (3)(2.87*9.4-9.4*1.87)*0.13 =(2.87-1.87)*9.4*0.13 =1*9.4*0.13 =1.222 (4)[2.9-1.8÷( 4.8-3.9)]*3 =[2.9-1.8÷0.9]*3 = ( 2.9-2)*3 = 2.7

相关文档
xaairways.com | sbsy.net | 3859.net | beabigtree.com | acpcw.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com