jmfs.net
当前位置:首页>>关于3<2||-1&&4>3-!0的值是多少(c语言)的资料>>

3<2||-1&&4>3-!0的值是多少(c语言)

int i,n,a,b=1,s=1; //n定义也好,输入也好,自己处理 float sum=0; for(i=1;i

#include int result(int n); int main(void) { int n,i,sum = 0; printf("please input n: "); scanf("%d",&n); sum = result(n); printf("value is %d\n",sum); return 0; } int result(int n) { int sum = 0,i; for(i = 1;i 1) sum += result...

#include main() { int n,sign=1,i; double sum=0.0; printf("Enter n:"); scanf("%d",&n); for(i=1;i

-3 < -2 为 1 而 1 < -1 为 0 所以 C 语言是不能这么写复合条件的,得用 -3 < -2 && -2 < -1

个人见解(C语言):1 这个化成1.5+3/2>2||7%3 < && || 因此第一步由优先级顺序可以先话成2.5>2||12和1

#include 2 int mul(int n) { 3 int i; 4 int result = 1; 5 if (n < 1) return 0; 6 for (i = 1; i

#includeint main() { int x = 0; while(x < 5) { x = x + 1; printf("%d\n",x); } return 0;}

#include long fac(int n);int main(void){ long sum=0; int num; printf("Enter a number:"); scanf("%d",&num); for(int i=1;i

main(){ int a[4][3], i,j, max, m,n; for( i=0;i

#includeint main(){int a[3][2]={1,3,5,2,4,6},b[3][2]={9,8,7,3,2,1},c[3][2];int i,j;for(i = 0; i < 3; i++) {for(j = 0; j < 2; j++) {c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];}}for(i = 0; i < 3; i++) {for(j = 0; j < 2; j++) {printf("%d ",c[i][...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com