jmfs.net
当前位置:首页>>关于口字组词有哪些词语的资料>>

口字组词有哪些词语

井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、

口组词 :户口、井口、开口、收口、借口、进口、变口、关口、可口、苦口、闭口、口语、住口、口水、灭口、活口、口吃、出口、口才、门口、口头、窗口、伤口、口技、封口、口算、口令、口味、夸口、口福、炮口、口吻、口哨、缺口、渡口、袖口、牲口、港口、浦口、口诀望采纳

口的组词有哪些词语 :井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、 口技、 口令、 封口、 口味、 夸口、 口算、 口福、 炮口、 缺口、 口吻、 口哨、 袖口、 牲口、 渡口、 港口、 浦口、 口诀

口碑载道口辩户说口不二价口不绝吟口不言钱口不应心口不择言口称三昧口齿伶俐口齿生香口出不逊口出大言口出狂言口传心授口呆目瞪口呆目钝口多食寡口耳并重口耳讲说口耳相承口耳相传口耳之学口沸目赤口服心服口腹之累口腹自役口干舌

苦口、关口、变口、活口、口水、口语、出口、窗口、门口、口吃、口头、口才、伤口、口技、口令、封口、口味、夸口、口算、口福

口字组词 口腔科 口香糖 口味 口罩 口若悬河 口袋 口水 口是心非 口语 口头禅

“口?”的词语:口角 口碑 口实 口讷 口吻 口舌 口才 口占 口号 口技 口供 口齿 口味 口气 口福 口吃 口语 口径 口给 口水 口风 口腹 口袋 口哨 口惠 口食 口诀 口爽 口头 口谕 口脂 口岸 口渴 口呐 口子 口德 口令 口声 口腔 口音 口型 口粮 口强 口感

百口莫辩,口无遮拦 碍口识羞 聱牙戟口 病从口入 笔伐口诛 闭口捕舌 闭口不言 闭口藏舌 闭口结舌 辩口利辞 辩口利舌 百口难分 搬口弄舌 百口同声 闭口无言 病由口入 垂饵虎口 唇干口燥 唇焦口燥 赤口白舌 出口成章 赤口毒舌 冲口而出

1,脍炙人口[ kuài zhì rén kǒu ] 脍和炙都是人们爱吃的食物.指美味人人爱吃.比喻好的诗文受到人们的称赞和传诵.2,信口雌黄[ xìn kǒu cí huáng ] 古人用黄纸写字,写错了,用雌黄涂抹后改写.比喻不顾事实,随口乱说.3,口是心非[ kǒu

zhnq.net | ydzf.net | mydy.net | 9213.net | jtlm.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com