jmfs.net
当前位置:首页>>关于沮词组的资料>>

沮词组

努字的词组是什么?横眉努目_成语解释【拼音】:héng méi nǔ mù【释义】:耸眉瞪眼.形容怒目相视,态度凶狠的样子.【出处】:后蜀何光远《鉴戒录》卷十引陈裕诗:“横眉努目强干嗔,便作阎浮有力神.祸福岂由泥捏汉,烧香供养弄蛇人.”努,一本作“怒”.

沮的组词 :沮丧、 沮遏、 离沮、 沮屈、 沮伤、 沮畏、 沮滞、 沮议、 怯沮、 沮、 沮格

主料:大鸡腿或者鸡架,大鸡腿最好 辅料:葱,姜,蒜,当归,盐 最好用沙锅来炖汤 鸡腿剁块,记住,要是刚从冰箱里拿出来的要先解冻,解冻的时候用冷水解冻,要不然影响鸡肉的鲜嫩,这是秘诀哦! 葱洗干净后切段,姜切片,蒜也切片,

沮丧 沮洳 沮溺 沮遏 沮泽 沮挠 沮惴 沮诵 沮伤 沮湿 沮滞 沮坏 沮抑 沮止 沮惑 沮苍 沮格 沮漳 沮漆 沮渠 沮泞 沮劝 沮败 沮毁 沮訾 沮畏 沮弃 沮力 沮散 沮诽 沮核 沮衄 沮胆 沮惮 沮怍 沮懈 沮解 沮愤 沮陷 沮颜 沮扰 沮泄 沮汾 沮乱 沮尼 沮 沮溃 沮议 沮慑 沮气 沮动 沮废 沮服 沮桡 沮淤 沮谢 沮逆 沮激 沮短 沮辱 沮诎 沮异 沮骇 沮舍 沮塞 沮恐 沮 沮间 沮诘 沮薄 沮屈 沮厄 沮谪 沮索 沮折

沮的四字词语.魂慑色沮心低意沮穷亡解沮

沮丧 沮懊

沮:jī ,阻止.坏,败坏.沮丧[jǔ sàng] 灰心失望.沮遏[jǔ è] 遏制;阻止;遏止.沮愤[jǔ fèn] 沮丧愤懑.沮屈[jǔ qū] 谓受挫而收敛.汾沮[fén jǔ] 《诗魏风. 汾沮洳》篇名的省称.破沮[pò jǔ] 因战败而丧失士气.沮訾[jǔ zī] 诋毁.沮格[jǔ gé] 阻止;阻挠.惩沮[chéng jǔ] 为阻止恶行而责罚之.沮议[jǔ yì] 非议;异议.坏沮[huài jǔ] 犹言毁坏.沮塞[jǔ sāi] 阻塞.沮舍[jǔ shè] 破败的屋子.

沮[jǔ]沮丧 [jù]沮洳望采纳

;沮惨不豫 沮丧沮折

沮丧、沮遏、离沮、沮屈、沮伤、沮畏、沮滞、沮议、怯沮、沮、沮格、汾沮、沮洳、沮塞、懈沮、呵沮、破沮、丧沮、沮渠、沮诵、沮訾、沮恐、摧沮、沮漆、色沮、沮愤、沮逆、长沮、沮气、惭沮、气沮、黯沮、沮汾、沮核、惩沮、解沮、沮惮、携沮、坏沮、沮诎

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com