jmfs.net
当前位置:首页>>关于练组词的资料>>

练组词

练达 liàn dá 练实 liàn shí 练习 liàn xí 练就 liàn jiù 练功 liàn gōng 练帛 liàn bó 练色 liàn sè 练丝 liàn sī 练要 liàn yào 练囊 liàn náng 练裙 liàn qún 练祭 liàn jì 练字 liàn zì 练紫 liàn zǐ 练兵 liàn bīng 练衣 liàn yī 练气 liàn qì 练波 liàn bō 练影 liàn yǐng 练

“练习”的“练”组词:简练、练功、凝练、拉练、洗练等等.基本释义:1.白绢:江平如~.2.把生丝煮熟,使它柔软洁白:~丝.3.练习;训练:~兵.~功夫.~毛笔字.4.经验多;纯熟:老~.干~.熟~.5.姓.扩展资料 相关组词的解释及造

锻炼 [duàn liàn] 生词本基本释义 详细释义 1. [take exercise]:通过军事训练或体育活动,增强体质每个早上进行走路上班的锻炼2. [temper;steel]:磨炼他这几年锻练得很不错了3. [forging and smelting]:锻造,冶炼近反义词近义词熬炼 磨炼 磨练 训练 锤炼

练的组词 :练队、 排练、 练笔、 练功、 练字、 训练、 历练、 磨练、 洗练、 素练、 精练、 操练、 老练、 军事训练

练 lǎo liàn 演练 yǎn liàn 锻练 duàn liàn 练实 liàn shí 练习 liàn xí 练就 liàn jiù 素练 sù liàn 闯练 chuǎng liàn 勤学苦练 qín xué kǔ liàn 赤练蛇 chì liàn shé 捣练 dǎo liàn 匹练 pǐ liàn 操练 cāo liàn 彩练 cǎi liàn 组练 zǔ liàn 淬练 cuì liàn 教练 jiào liàn 修练

干练 gàn liàn 洗练 xǐ liàn 历练 lì liàn 磨练 mó liàn 练达 liàn dá 简练 jiǎn liàn 凝练 níng liàn 白练 bái liàn 训练有素 xùn liàn yǒu sù 精练 jīng liàn 熟练 shú liàn 谙练 ān liàn 训练 xùn liàn 老练 lǎo liàn 演练 yǎn liàn 锻练 duàn liàn 练实 liàn shí 练习 liàn xí

练习训练教练历练

练字、练习、练师、教练、训练、历练、干练、磨练、练声、熟练、洗练、闯练、练气、 拉练、凝练、操练、简练、老练、精练、演练、练功、练达、白练、排练、练武、团练、 锻练、练笔、练就、谙练、匹练、练兵、修练、试练、练实、彩练、练练、捣练、宵练、

练习、练笔、排练、练字、练队、练功、熟练、历练、训练、磨练、凝练、洗练、素练、精练、彩练、练武、拉练、干练、简练、老练、闯练、操练、团练、稳练、谙练、练达、演练、练兵、

练达 练就 练习 练实 练帛 练囊 练裙 练色 练鹊 练衣 练兵 练字 练悉 练功 练丝 练波 练勇 练要 练饷 练红 练紫 练朱 练句 练祭 练武 练笔 练若 练主 练明 练文 练核 练石 练带 练影 练素 练气 练真 练甲 练材 练巾 练祥 练择 练师 练冠 练练 练漂 练染 练形 练军 练 练丹 练熟 练队 练日 练锐 练丁 练衲 练卒 练才 练简 练阅 练事 练究 练 练识 练 练儿 练舁 练花 练声 练行 练操 练士 练饰 练洽 练营 练缯 练戒

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com