jmfs.net
当前位置:首页>>关于六年级解方程练习题 20题的资料>>

六年级解方程练习题 20题

3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=44 20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 24-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X X+3=18 X-6=12 56-2X=20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40

1)2x+8=16(2)x/5=10(3)x+7x=8(4)9x-3x=6(5)6x-8=4(6)5x+x=9(7)x-8=6x(8)4/5x=20(9)2x-6=12(10)7x+7=14(11)6x-6=0(12)5x+6=11(13)2x-8=10(14)1/2x-8=4(15)x-5/6=7(16)3x+7=28(17)3x-7=26(18)9x-x=16(19)24x+x=50(20)6

7χ-2*9=80 6x-4x=20.2 (χ+12)÷4=4.56x-0.4*6 = 9.6 118-2*( 4.1 + X ) = 55 4x +80 = 1609.6÷X = 0.8 4.8-X = 3*( X + 6 ) 4.3X-1.5 + 3.2X = 4.5

X-2/7X=3/470%X + 20%X = 3.6 25% + 10X =4/5 X - 15%X = 68 X+3/8 X=1215X-3*5/21 =5/11 6X+5 =13.4 X÷(6/35) =(26/45) *(13/25) 2(x-0.6)=4 (0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X

解方程x+2x+1=0

给你多点.64x+207=169 127x+61=117 78x+15=78 253x+161=165 18x+255=217 178x+115=178 97x+5=9 121x+105=74 45x+5=113 55x+146=4 12x+111=174 145x+105=213 208x+95=57 221x+107=65 83x+205=57 51x+195=157 118x+55=118

1. x-0.8x=1.6 2. 3.5x+1.8=12.3 3. x-15%=684. 8x-70=10 5. 4x-3*来9=29 6. x+75%=907. 5x÷自2=10 8. 3.4x+1.8=8.6 9 x-0.25x=4分之2113一5261 (望采4102纳1653)

100x+200=400 解:100x=400-200 x=200÷100 x=250x+100=200 解:50x=200-100 x=100÷50 x=210x+20=40 解:10x=40-20 x=20÷10 x=2

(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x =1.3 X+8.3=10.7 15x =3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=2718(x-2)=270 12x=300-4x

相关文档
qwfc.net | lyxs.net | 9213.net | yhkn.net | famurui.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com